Nepremičninsko pravo določa, kako naj poteka prodaja hiš in drugih nepremičnin

Vsa pravila, kako se lotiti prodaje hiš, so zajeta v različnih določbah nepremičninskega prava. Tega sestavljajo različni zakoni o nepremičninah in drugi podzakonski akti. Za nekoga, ki se na tovrstna pravila ne spozna, je prodaja hiš lahko zelo zahteven postopek, ki povzroča številne skrbi.

Za prodajo hiš so ključnega pomena podatki, ki jih je kupec pred nakupom zagotovo preveril. Vsi podatki so zapisani v zemljiški knjigi, in na podlagi njih lahko kupec ugotovi, kdo je lastnik, ali so vpisane kakšne hipoteke, služnosti in morebitni spori. Prav tako je potrebno preveriti gradbeno in uporabno dovoljenje.

Vsaka prodaja hiš temelji na prodajni pogodbi

Potem, ko si je kupec natančno ogledal prodajano hišo ali katerokoli drug nepremičnino, in se je s prodajalcem dokončno dogovoril za ceno, je najpomembnejša sklenitev prodajne pogodbe. Brez prodajne pogodbe prodaja hiš ni mogoča, saj vsebuje podatke o kupcu in prodajalcu, o nepremičnini, znesek, način plačila kupnine in morebitne hipoteke.

Na podlago prodajne pogodbe, se po prejemu kupnine v zemljiško knjigo vpiše novi lastnik, s čimer postopek prodaje zaključen. Prodajno pogodbo, zaradi katere prodaja hiš ni mogoča, običajno sestavi notar ali nepremičninska agencija, če le ta vodi celoten postopek prodaje.

Kako je z davkom pri prodaji hiš?

Podobno kot pri mnogih drugih stvareh, je tudi pri prodaji hiš potrebno plačati davek. Pri novogradnjah se obračuna 22 % davek, za enostanovanjske hiše do 250 m2 uporabne površine pa 9,5 %. V obeh primerih je zavezanec za plačilo prodajalec. Če je hiša stara, potem se obračuna le 2 % davka.

Poleg davka na promet z nepremičninami pa mora prodajalec plačati tudi davek od kapitalskega dobička. Sprva je ta 25 %, nato pa se manjša do 20. leta od prodaje hiš. Vidimo, da je prodaja hiš lahko zelo kompliciran postopek, zato je pomoč kakovostne nepremičninske agencije vedno dobrodošla.